90-talet

Ett par år in på 1990-talet befann sig Sverige i en djup lågkonjunktur. Mattssongruppen valde då att renodla bolaget och satsa på kärnverksamheten, verkstadstekniska tjänster inom tre affärsområden; Mekanik, Massa & Papper och Engineering. I samma veva avvecklades de egna utlandsbolagen och produkter som var koncernfrämmande såldes.

1991 avvecklade FEAB sitt varv i Marstrand på grund av lågkonjunkturen och att skrovhallens bredd var för liten i förhållande till de uppdrag som fanns tillgängliga. I och med detta reducerades koncernens engagemang i varvsindustrin kraftigt. FEAB fortsatte dock att göra arbeten på Bruces och runt om i Sverige under ytterligare åtta år. På grund av den vikande marknaden och svårigheterna med att vara svensk varvsaktör, valde koncernen under 1999 att avveckla sitt varvsengagemang helt. I samband med FEABs nedläggning avyttrades även Bruces Shipyard som då övertogs till 100 % av tidigare partnern, norska Fosen Mekaniske Verksteder AS. Med detta hade Mattssongruppens varvsepok gått i graven.

Nu försökte man återigen expandera inom andra områden och i mitten av 90-talet kom två nybildade bolag att ta plats inom koncernen. Tillsammans med Autonova bildades engineering- och utvecklingsbolaget Manova Engineering AB. Verksamheten arbetade med avancerade konstruktionsuppdrag inom bilindustrin, där specialiteten var utveckling av utrustning för flexibel serieproduktion. Ytterligare en strategisk nystart gjordes i och med bildandet av Mattsson Automation AB. Det innebar nu att Mattssongruppen som teknikkoncern kunde erbjuda kompletta paketlösningar inkluderande automatiserings-funktioner samt separata el-, styr- och reglertjänster. Dessa båda bolag kom sedermera att avvecklas.