1961

– Från Lödöse till Uddevalla

Gustaf Mattsson växte upp i Lödöse där han som 15-åring började arbeta på ortens varv. Efter sin ingenjörsutbildning samt en tids arbete vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad gick flyttlasset norrut. Gustaf hade fått anställning hos Gustaf B Thordén på Uddevallavarvet och som skicklig optisk ritare blev han så småningom avdelningschef vid ritkontoret.

Efter 12 år på Uddevallavarvet tog Gustaf klivet och startade sin egen firma. I augusti 1961 öppnade Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå. I och med denna satsning lades grunden till det som idag, 50 år senare, är en bred teknikkoncern.