00-talet

I samband med det nya millenniet var koncernen återigen redo att expandera utomlands. Denna gång var det FKAB som 2001 bildade ett dotterbolag i Dalian i nordöstra Kina. DF Marine arbetar med inriktning mot fartygsdesign för internationella kunder som samarbetar med kinesiska varv. Idag är bolaget lokaliserat i Shanghai och går sedan 2008 under namnet FKAB China. Företaget är ett joint venture bolag med Mattssongruppen som majoritetsägare.

Även på hemmaplan fortsatte affärerna och 2001 förvärvades verkstadsbolaget Herwo AB i Landskrona. Huvudinriktningen var utrustning för pressautomatisering inom fordonsindustrin. På grund av en pressad marknad, svag ekonomisk utveckling och ovana från denna bransch avyttrades verksamheten redan år 2004.

Under senare tid har UMV genomgått stora förändringar. 2002 utökades dotterbolaget genom uppköpet av Säfflekollegan BTG Coating Systems. Sex år senare beslutade koncernen att omstrukturera hela affärsområdet Papper och valde att satsa konsekvent på bestrykning med Säffle som huvudort. Numera heter dotterbolaget UMV Coating Systems AB och arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av bestrykningsutrustning med hela världen som marknad.
UFAB har de senaste åren gått igenom betydande förbättringar, speciellt inom området kvalitet. Dotterbolaget har även startat upp en enhet i Kina som ska sköta detaljtillverkning för UFABs räkning. På sikt hoppas UFAB China även leverera till kunder på den kinesiska marknaden.

Det senaste tillskottet i koncernen har öppnat en ny marknad för Mattssongruppen, nämligen vindkraft. Under 2009 blev Mattssongruppen majoritetsägare i WindEn Sweden AB. WindEn konstruerar, tillverkar och säljer mindre vindkraftverk, ibland kallade gårdsverk, runt om i Sverige. Genom denna nysatsning utökades Mattssongruppens affärsområden vilka idag är följande; Mekanik, Papper, Marin Design och Vindkraft.