80-talet

För FEAB var 70-talet liktydigt med blomstrande affärer, trots att krisen inom svensk varvsindustri fick fäste och växte sig allt större. En bit in på 80-talet hade så gott som alla inhemska storvarv fått kasta in handduken. Den stora varvskris som landet genomled drabbade naturligtvis även Mattssongruppen som byggt upp större delen av sin verksamhet inom branschen. För att minska sitt varvsberoende hade en fas av diversifiering och sökande efter nya egna produkter inletts redan i slutet av 70-talet. Med varierande framgång utvecklades och lanserades olika produkter, varav de mest uppmärksammade var det mobila reningsverket Hamstern, oljeskimmern Walosep, en skaftad kvistsåg vid namn K12 och det dubbelpipiga hagelgeväret Caprinus. Dessa olika produkter arbetade man med i bolaget Mattssonprodukter i Uddevalla AB. Under denna 10-årsperiod drev koncernen, huvudsakligen inom MPAB, även avdelningen Mattssonhyvel som byggde och sålde väghyvlar.

I samband med nedläggningen av statliga Öresundsvarvet i Landskrona 1982, bildades Bruces Shipyard med FEAB som en av delägarna. På Bruces arbetade man främst med nybyggnationer av skrov till utländska beställare och norska Fosen Mekaniske Verkstäder AS var en stor kund som på 90-talet även blev delägare i varvet.

Under det händelserika 80-talet, närmare bestämt 1984, köptes även det problemtyngda verkstadsföretaget Andersson & Sundblad i Lidköping. Efter omstrukturering och namnändring till LPI, Lidköpings Precisionsindustri, vändes den negativa resultatutvecklingen. Företaget såldes 1990 eftersom det inte ansågs ligga inom koncernens dåvarande kärnverksamhet.

1984 kompletterades koncernen också genom starten av ett eget konstruktionsbolag inom området mekanik. MEAB, Mattsson Engineering AB, samarbetade med UFAB och Junoverken och på detta vis kunde Mattssongruppen erbjuda en helhet, allt från idé till konstruktion och slutligen en färdig produkt. MEAB hade en filial i Lidköping som arbetade tillsammans med LPI.

Dotterbolaget UMV förvärvade 1989 Inpro AB i Jönköping, ett företag inriktat på torkteknik, som tidigare samarbetat med UMV. Fyra år senare, efter införlivandet av vissa delar av Nordiska Egoutteurfabriken, utvecklades företaget och Inpro-Nef AB bildades 1993.