70-talet

70-talet innebar en kraftig expansion för företaget och det var det marina affärsområdet som dominerade. Förutom Marstrandsverken drev koncernen tidvis följande svenska varv; Karlstad Varv, Hälsö Varv och Backaverken i Göteborg. Samtidigt som verksamheten gick för högvarv i Sverige prövade man även vingarna utomlands. I Finland byggdes två företag upp, LASU och LARE, med motsvarande inriktning som FKAB och FEAB. Även i Norge fanns motsvarande systerbolag; FKAS och LIAS. Egna verksamheter växte även fram i Tyskland genom bolaget MSBT, i Spanien med Inproconsa, i Förenade Arabemiraten verkade HIFCO och i USA sköttes affärerna via MINC.2011