Kvalité

Kvalitet är viktigt för Mattssongruppen, allt ifrån marknad/försäljning, kundorder, projektledning, konstruktion, inköp, tillverkning och leverans dvs. våra interna processer.

All verksamhet och produktion inom Mattssongruppen genomgår våra kvalitetssäkringsrutiner, enligt respektive dotterföretags eget kvalitetsledningssystem. Det är bl. a. detta som motiverar vår plats på marknaden.

 

Certifieringar

SS-EN ISO 9001:2000
SS-EN ISO 9001:2008
SS-EN ISO 3834-2:2005
SS-EN ISO 14001:2004

 

Läs om kvaliteten för respektive dotterbolag:

UFAB – Kvalité
FKAB – Kvalité
UMV – Kvalité