60-talet

Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå, vilket sedermera blev FKAB, Fartygskonstruktioner AB, var alltså koncernens första bolag. I en tid då svenska varv gick för högtryck expanderade firman i en rasande takt under 60-talet. Samtidigt som FKAB konstruerade fartyg uppmärksammades ett allt större behov av yrkesfolk ute på varven och idén om ett företag som erbjöd arbetskraft dit föddes. 1963 startades FEAB, Fartygsentreprenader AB, som arbetade både med bemanning åt varven och med tillverkning i egna verkstäder.

Affärerna rullade på och 1967 kom att bli ett speciellt händelserikt år. Den marina verksamheten utökades genom förvärvet av Marstrandsverken, ett mindre kustvarv, som via FEAB utvecklades till ett modernt skrovvarv. Detta år inköptes även Uddevalla Gjuteri och Mekaniska Verkstad som en naturlig del i koncernens expansion. Denna verksamhet kom så småningom att delas upp i de två företagen Junoverken AB och UMV, Uddevalla Mekaniska Verkstad AB. Året efter, 1968, lade L M Eriksson ner en av sina verkstäder i Uddevalla. Mattssongruppen tog över och UFAB, Uddevalla Finmekanik AB, bildades.

era inom andra områden och i mitten av 90-talet kom två nybildade bolag att ta plats inom koncernen. Tillsammans med Autonova bildades engineering- och utvecklingsbolaget Manova Engineering AB. Verksamheten arbetade med avancerade konstruktionsuppdrag inom bilindustrin, där specialiteten var utveckling av utrustning för flexibel serieproduktion. Ytterligare en strategisk nystart gjordes i och med bildandet av Mattsson Automation AB. Det innebar nu att Mattssongruppen som teknikkoncern kunde erbjuda kompletta paketlösningar inkluderande automatiserings-funktioner samt separata el-, styr- och reglertjänster. Dessa båda bolag kom sedermera att avvecklas.