Värderingar

Hälsa
Vi arbetar kontinuerligt för att våra medarbetare ska vara friska. Inget är så viktigt att hälsan får stå tillbaka.

Miljö
Vi sköter miljöfrågor på ett ansvarsfullt sätt.

Säkerhet
Vi sätter alltid säkerheten först. Inget är så brådskande att säkerheten får stå åt sidan.

Kvalitet
Vi ska alltid leverera rätt kvalitet. Vägen fram till rätt kvalitet på slutprodukten är mycket viktig. Kvalitet i alla led.

Kundfokus
Kunden ska alltid vara i fokus – glöm inte att det är kunden som betalar våra löner.

Affärsmannaskap
Vi är affärsmän som bygger relationer på lång sikt genom ett professionellt agerande och genom att göra lönsamma affärer.

Etik och moral
Vi har en god etik och hög moral i alla frågor.

Effektivitet
Vi ska arbeta smartare istället för hårdare. Vi letar metoder där vår tid och våra resurser används på bästa sätt. Det som inte tillför något kapas bort.

Öppenhet
Våra chefers dörrar är ”öppna” och vi ska kännetecknas av hög tillgänglighet. Det ska finnas en öppenhet där all information som delges kommuniceras ut på ett strukturerat sätt.