Organisation

Verksamheten inom teknikkoncernen Mattssongruppen bedrivs i strikt decentraliserad form via fristående aktiebolag. Dessa är i sin tur indelade i fyra affärsområden; Mekanik, Marin Design, Papper & Kartong och Fastigheter. Inom dessa fyra områden erbjuder koncernen verkstadstekniskt relaterade produkter och konsulttjänster.