Sten-Åke Nilsson avliden

Det är med stor sorg vi måste meddela att vår vän och mångåriga medarbetare Sten-Åke avlidit vid en ålder av 67 år.