METS Technology kompletterar Mattssongruppens marina affärsområde

 

Mattssongruppen utökar nu det Marina affärsområdet med ytterligare en verksamhet, El och Automation, genom uppstarten av METS Technology AB under sommaren 2019.

 

Kristoffer Mattsson, affärsutvecklare och delägare i Mattssongruppen, säger: ”Vi har under ett antal år tittat på möjligheterna att komplettera verksamheten inom det marina segmentet för att få ytterligare ett kompetensområde och att i större omfattning kunna erbjuda komplexa projekt från design till utförande. När tillfället kom att knyta till sig nyckelkompetenser lokalt i Uddevalla påbörjades arbetet med att bygga upp det nya affärsområdet och under sommaren har verksamheten startat upp.

 

METS Technology utgörs av ett antal erfarna ingenjörer, projektledare och tidigare chefer från den maritima industrin som tillsammans besitter ett mycket stort kunskapskapital inom Elteknik och Automation. Företaget kommer att inrikta sig på konstruktion, projektledning, kompletta Turn-key paket för nybyggnad och eftermarknad, med ett starkt fokus på ny teknik för energibesparing samt ökad hållbarhet. Bland annat kommer stora Energilager (ESS), landanslutning av passagerarfartyg med högspänning och Elektromobilitet (elektrisk framdrift, primärt till sjöss) vara områden som fokuseras på genom bolagets kompetens samt partnerskap med nyckelleverantörer.

 

”Vi ser specifikt att ny teknik inom elektrifiering är på mycket stark frammarsch men också att efterfrågan på tjänster inom Elteknik och Automation ökar generellt” säger bolagets VD Johan Marcusson. ”Vi kommer strategiskt att jobba med nya koncept och tjänster för att tillgodose marknadens krav på nya effektiva lösningar. Vårt motto är – Bridging Technologies – vilket innebär att olika komponenter och data knyts samman för mer effektiva system”

 

Mattssongruppen är en svensk teknikkoncern med ett antal företag grupperade i fyra affärsområden; Mekanik, Marin Design, Papper & Kartong och Fastigheter. Gruppen har sitt huvudsäte i Uddevalla och sysselsätter totalt ca. 250 anställda och omsätter ca. 500 MSEK.

 

För mer information kontakta

Johan Marcusson, VD METS Technology
0709 44 51 14, johan.marcusson@metstech.se

Kristoffer Mattsson, Affärsutvecklare och delägare Mattssongruppen
0705 47 55 46, kristoffer.mattsson@mattsson.se