Nyheter

2014-04-13

Nyhetsbrev för Småskalig Vindkraftverk

Det första nyhetsbrevet för sektionen Småskalig Vindkraftverk i Svensk Vindkraftförening (SVIF) har...

Läs mer

2014-04-11

WWEC2014: Key Statistics of World Wind Energy Report published

Shanghai/Bonn, 8 April 2014 (WWEA) – On the occasion of the World Wind Energy Conference WWEC2014...

Läs mer

2014-04-09

Företagsporträtt i Nordisk Papper och Massa

UMV utmanar giganterna är rubriken från det senaste numret av Nordisk Papper och...

Läs mer

2014-04-09

EU-pengar till energiomställning

I dag talar regeringen om hur den tänker använda Sveriges del av EU:s regionalfonder. 20 procent...

Läs mer

Mattssongruppen

Mattssongruppen är en teknikkoncern bestående av välpositionerade utvecklingspartners och systemleverantörer inom följande områden:
Mekanik, Marin Design, Vindkraft och Papper & Kartong.

Genom målmedvetenhet, global marknadsbearbetning och ständig kunskapsutveckling är bolagen idag några av Skandinaviens bästa aktörer avseende teknik, kvalitet och leveranssäkerhet inom respektive affärsområde.

Våra kunder finns bl. a. inom branscherna Förpackning, Kraft, Offshore, Marin, Livsmedel, Medicin och Papper & Kartong.

Vision

Våra bolag ska alltid vara kundens första val.

Affärsidé

Vi ska vara aktiva ägare av marknadsinriktade och lönsamma teknikbolag samt bedriva en effektiv förvaltning av vårt fastighetsbestånd.

Vädret i Uddevalla