Vår historik

1961

- FRÅN LÖDÖSE TILL UDDEVALLA

Gustaf Mattsson växte upp i Lödöse där han som 15-åring började arbeta på ortens varv. Efter sin ingenjörsutbildning samt en tids arbete vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad gick flyttlasset norrut. Gustaf hade fått anställning hos Gustaf B Thordén på Uddevallavarvet och som skicklig optisk ritare blev han så småningom avdelningschef vid ritkontoret.

Efter 12 år på Uddevallavarvets tog Gustaf klivet och startade sin egen firma. I augusti 1961 öppnade Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå. I och med denna satsning lades grunden till det som idag, 50 år senare, är en bred teknikkoncern.

Gustaf Mattsson var en duktig optisk ritare. Även om det är som entreprenör och företagsledare han kommer att bli ihågkommen, så var det med penna och passare det en gång började.

60 – TALET

Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå, vilket sedermera blev FKAB, Fartygskonstruktioner AB, var alltså koncernens första bolag. I en tid då svenska varv gick för högtryck expanderade firman i en rasande takt under 60-talet. Samtidigt som FKAB konstruerade fartyg uppmärksammades ett allt större behov av yrkesfolk ute på varven och idén om ett företag som erbjöd arbetskraft dit föddes. 1963 startades FEAB, Fartygsentreprenader AB, som arbetade både med bemanning åt varven och med tillverkning i egna verkstäder.

Affärerna rullade på och 1967 kom att bli ett speciellt händelserikt år. Den marina verksamheten utökades genom förvärvet av Marstrandsverken, ett mindre kustvarv, som via FEAB utvecklades till ett modernt skrovvarv. Detta år inköptes även Uddevalla Gjuteri och Mekaniska Verkstad som en naturlig del i koncernens expansion. Denna verksamhet kom så småningom att delas upp i de två företagen Junoverken AB och UMV, Uddevalla Mekaniska Verkstad AB. Året efter, 1968, lade L M Eriksson ner en av sina verkstäder i Uddevalla. Mattssongruppen tog över och UFAB, Uddevalla Finmekanik AB, bildades.

På Katrinedal i Uddevalla hade FKAB sitt allra första kontor.
Under några år på Katrinedal drevs en liten verkstad där det byggdes nordiska folkbåtar.
1967 förvärvades Uddevalla Gjuteri och Mekaniska Verkstad som grundades redan 1872.

70 – TALET

70-talet innebar en kraftig expansion för företaget och det var det marina affärsområdet som dominerade. Förutom Marstrandsverken drev koncernen tidvis följande svenska varv; Karlstad Varv, Hälsö Varv och Backaverken i Göteborg. Samtidigt som verksamheten gick för högvarv i Sverige prövade man även vingarna utomlands. I Finland byggdes två företag upp, LASU och LARE, med motsvarande inriktning som FKAB och FEAB. Även i Norge fanns motsvarande systerbolag; FKAS och LIAS. Egna verksamheter växte även fram i Tyskland genom bolaget MSBT, i Spanien med Inproconsa, i Förenade Arabemiraten verkade HIFCO och i USA sköttes affärerna via MINC.

Vy över Uddevallaverken som var Junoverkens namn fram till 1981.
Vy över Marstrand och varvet som FEAB drev under åren 1967-1991.
På Marstrandsverken utarbetades en egen sjösättningsmetod, den s.k. Marstrandsmetoden, som tippade ner fartygen i vattnet.
Montering av förpackningsmaskinen ”Bläckfisken” i UFABs verkstad 1973.
1976-77 gjordes huvudkontorets stora tillbyggnad och dagens lokaler tog form.

80 – TALET

För FEAB var 70-talet liktydigt med blomstrande affärer, trots att krisen inom svensk varvsindustri fick fäste och växte sig allt större. En bit in på 80-talet hade så gott som alla inhemska storvarv fått kasta in handduken. Den stora varvskris som landet genomled drabbade naturligtvis även Mattssongruppen som byggt upp större delen av sin verksamhet inom branschen. För att minska sitt varvsberoende hade en fas av diversifiering och sökande efter nya egna produkter inletts redan i slutet av 70-talet. Med varierande framgång utvecklades och lanserades olika produkter, varav de mest uppmärksammade var det mobila reningsverket Hamstern, oljeskimmern Walosep, en skaftad kvistsåg vid namn K12 och det dubbelpipiga hagelgeväret Caprinus. Dessa olika produkter arbetade man med i bolaget Mattssonprodukter i Uddevalla AB. Under denna 10-årsperiod drev koncernen, huvudsakligen inom MPAB, även avdelningen Mattssonhyvel som byggde och sålde väghyvlar.

I samband med nedläggningen av statliga Öresundsvarvet i Landskrona 1982, bildades Bruces Shipyard med FEAB som en av delägarna. På Bruces arbetade man främst med nybyggnationer av skrov till utländska beställare och norska Fosen Mekaniske Verkstäder AS var en stor kund som på 90-talet även blev delägare i varvet.

Under det händelserika 80-talet, närmare bestämt 1984, köptes även det problemtyngda verkstadsföretaget Andersson & Sundblad i Lidköping. Efter omstrukturering och namnändring till LPI, Lidköpings Precisionsindustri, vändes den negativa resultatutvecklingen. Företaget såldes 1990 eftersom det inte ansågs ligga inom koncernens dåvarande kärnverksamhet.

1984 kompletterades koncernen också genom starten av ett eget konstruktionsbolag inom området mekanik. MEAB, Mattsson Engineering AB, samarbetade med UFAB och Junoverken och på detta vis kunde Mattssongruppen erbjuda en helhet, allt från idé till konstruktion och slutligen en färdig produkt. MEAB hade en filial i Lidköping som arbetade tillsammans med LPI.

Dotterbolaget UMV förvärvade 1989 Inpro AB i Jönköping, ett företag inriktat på torkteknik, som tidigare samarbetat med UMV. Fyra år senare, efter införlivandet av vissa delar av Nordiska Egoutteurfabriken, utvecklades företaget och Inpro-Nef AB bildades 1993.

Slamsugningsbilen Hamstern, det rullande reningsverket, arbetade Mattssongruppen med under 80-talet.
Över 300 Väghyvlar tillverkades på Junoverken mellan åren 1982-1992.
Vy över Bruces Shipyard i Landskrona.
1984 gjorde FEAB detta spektakulära lyft ute till havs i Älgöfjorden. Jobbet var en del i byggnationen av det flytande hotellet Safe Olympia för Consafe.

90 – TALET

Ett par år in på 1990-talet befann sig Sverige i en djup lågkonjunktur. Mattssongruppen valde då att renodla bolaget och satsa på kärnverksamheten, verkstadstekniska tjänster inom tre affärsområden; Mekanik, Massa & Papper och Engineering. I samma veva avvecklades de egna utlandsbolagen och produkter som var koncernfrämmande såldes.

1991 avvecklade FEAB sitt varv i Marstrand på grund av lågkonjunkturen och att skrovhallens bredd var för liten i förhållande till de uppdrag som fanns tillgängliga. I och med detta reducerades koncernens engagemang i varvsindustrin kraftigt. FEAB fortsatte dock att göra arbeten på Bruces och runt om i Sverige under ytterligare åtta år.  På grund av den vikande marknaden och svårigheterna med att vara svensk varvsaktör, valde koncernen under 1999 att avveckla sitt varvsengagemang helt. I samband med FEABs nedläggning avyttrades även Bruces Shipyard som då övertogs till 100 % av tidigare partnern, norska Fosen Mekaniske Verksteder AS. Med detta hade Mattssongruppens varvsepok gått i graven.

Nu försökte man återigen expandera inom andra områden och i mitten av 90-talet kom två nybildade bolag att ta plats inom koncernen. Tillsammans med Autonova bildades engineering- och utvecklingsbolaget Manova Engineering AB. Verksamheten arbetade med avancerade konstruktionsuppdrag inom bilindustrin, där specialiteten var utveckling av utrustning för flexibel serieproduktion. Ytterligare en strategisk nystart gjordes i och med bildandet av Mattsson Automation AB. Det innebar nu att Mattssongruppen som teknikkoncern kunde erbjuda kompletta paketlösningar inkluderande automatiserings-funktioner samt separata el-, styr- och reglertjänster. Dessa båda bolag kom sedermera att avvecklas.

Passagerarfartyget Pasiphae, byggt på Bruces och Fosen, på besök i Uddevalla hamn 1998.
Varmpress levererad av UMV till det franska kartongbruket Cascades La Rochette 1991.

00 – TALET

Under senare delen av 00-talet har UMV Coating Systems utvecklat ett eget bestrykarblad INVO®Tip.

I samband med det nya millenniet var koncernen återigen redo att expandera utomlands. Denna gång var det FKAB som 2001 bildade ett dotterbolag i Dalian i nordöstra Kina. DF Marine arbetar med inriktning mot fartygsdesign för internationella kunder som samarbetar med kinesiska varv. Idag är bolaget lokaliserat i Shanghai och går sedan 2008 under namnet FKAB China. Företaget är ett joint venture bolag med Mattssongruppen som majoritetsägare.

Även på hemmaplan fortsatte affärerna och 2001 förvärvades verkstadsbolaget Herwo AB i Landskrona. Huvudinriktningen var utrustning för pressautomatisering inom fordonsindustrin. På grund av en pressad marknad, svag ekonomisk utveckling och ovana från denna bransch avyttrades verksamheten redan år 2004.     

Under senare tid har UMV genomgått stora förändringar. 2002 utökades dotterbolaget genom uppköpet av Säfflekollegan BTG Coating Systems. Sex år senare beslutade koncernen att omstrukturera hela affärsområdet Papper och valde att satsa konsekvent på bestrykning med Säffle som huvudort. Numera heter dotterbolaget UMV Coating Systems AB och arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av bestrykningsutrustning med hela världen som marknad.

UFAB har de senaste åren gått igenom betydande förbättringar, speciellt inom området kvalitet. Dotterbolaget har även startat upp en enhet i Kina som ska sköta detaljtillverkning för UFABs räkning. På sikt hoppas UFAB China även leverera till kunder på den kinesiska marknaden.  

Det senaste tillskottet i koncernen har öppnat en ny marknad för Mattssongruppen, nämligen vindkraft. Under 2009 blev Mattssongruppen majoritetsägare i WindEn Sweden AB. WindEn konstruerar, tillverkar och säljer mindre vindkraftverk, ibland kallade gårdsverk, runt om i Sverige. Genom denna nysatsning utökades Mattssongruppens affärsområden vilka idag är följande; Mekanik, Papper, Marin Design och Vindkraft.


Genom satsningen på vindkraftsföretaget WindEn har koncernen utökat sina affärsområden.

2011

JUBILEUMSÅR

I år är det 50 år sedan Gustaf Mattsson startade det allra första företaget i Mattssongruppen. Utvecklingen under detta halvsekel har sammanställts i boken ”Mattssongruppen – 50 händelserika år”, speciellt framtagen för att fira koncernens jubileum. En bok fylld av de äventyr som företaget mött under sina första 50 år.

Mattssonföretagen i Uddevalla AB Gustaf Mattssons väg 2 451 50 Uddevalla.
Tel: 0522-980 00 E-post: info@mattsson.se