2014-08-13

UFABee har flyttat in

I somras flyttade UFABee in i sina UFABee-kupor. Installationen, som Uddevallanejdens Biodlarförening stod för, gick jättebra. Bina fann sig snabbt och började känna på sitt nya hem genom att cirkulera runt sin kupa för att sedan...Read more

2014-07-01

Hövik Arena transported and flows in it´s place

Everything went according to plan when Hövik Arena passed Snaröysundet in Norway when Belos towed the 15 000 tonnes heavy barge from Drammen to Hövik. The floating party venue is in place where 1 200 invited guests from...Read more

2014-06-25

Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2014 utsedd

Sven Ruin till vinnare av Skånes vindkraftspris 2014 Den 10 juni delades Skånes vindkraftspris ut för tredje gången. Priset tillföll i år Sven Ruin, som för Svensk Vindkraftförening genomfört en marknadsöversikt av småskaliga...Read more

2014-06-05

Pulpapernews.com: INVO Tip – new metering element from UMV

Gives excellent fibre coverage UMV has developed an innovative and cost saving metering element, the INVO® Tip. The INVO® Tip is a resilient tip metering element which gives an extremely good coverage combined with good...Read more

2014-06-02

Spannmål, oljeväxter och baljväxter i 15 km/h

UFAB har börjat montera en modul som är en lösning för att så spannmål, oljeväxter och baljväxter vid hastigheter upp till 15 km/h. Pinnarna luckrar jorden ner till 30 cm djup och placerar samtidigt gödseln på två olika djup....Read more

2014-05-14

Skattereduktion för mikroproducentens överskottsel

Besked om skatteeffekterna i höst Inom kort väntas riksdagen ta beslut om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el - en lag som föreslås börja gälla den 1 juli. Förslaget om skattereduktion innebär att...Read more

2014-05-07

Fortsatt starkt stöd för vindkraft

Trots att vindkraften har fyrdubblats vill 61 procent av svenskarna att vi ska ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör i dag och 23 procent vill att vi ska satsa lika mycket. Bara 10 procent vill att vi ska satsa mindre eller...Read more

Displaying results 1 to 7 out of 130

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next